Styrelsen

Ordförande: Tomas Johansson
Vice ordförande: Benny Eklund
Sekreterare: Claes Enwall
Övrig ledamoter: Ted Hedgren, Zeba Safi
Riksyggen-ledamot: Sargon Ölander
Suppleant: Elvira Vång Mannerfelt, Suppleant: Barbro Örjebo, Shervan Jassim

Valberedning: Olle Forsmark
Föreningsrevisor: Saul Naapanki
Auktoriserad revisor: Per Engzell

Alla kan kontaktas genom sydfrukten@gmail.com som vidarebefordrar till styrelsemedlemmen ifråga. Kom gärna med synpunkter eller saker ni vill att vi ska ta upp något på möte.

Kommande styrelsemöten under första halvan av 2020
18 mars
15 april
6 maj
3 juni