Sydfruktens tvättstuga  – Instruktion 

Föreningens tvättlaundromat-1335005_1920stuga finns i en fristående byggnad mittemot Melongatan 10.

Bokning
Det finns ett elektroniskt bokningssystem för tvättstugan i trapphuset på Melongatan 10. Bokning sker med den ljusblå brickan. Den ska vara numrerad med siffran 1 eller 2 för att du ska kunna boka.

Tvättider
Tvättstugan är bokningsbar alla dygnets timmar och du har tillgång till hela tvättstugan under hela ditt tvättpass som är på 3 timmar. Vid uteblivet tvättpass så upphör bokningen automatisk 30 minuter efter utsatt tid.

Bokning/avbokning
Du kan avboka en bokad tvättid och göra den tillgänglig för andra;
Följ instruktionerna på den digitala bokningstavlan.

Skötselinstruktioner
Det finns anslag i tvättstugorna som ger detaljerade instruktioner. Ett stort problem är stålbyglar från bysthållare som lossnar och river sönder maskinerna. Sådana plagg måste tvättas i en särskild tvättpåse som finns att köpa.

Tvättmedelsdosering
Vattnet är av mycket bra kvalitet. Dessutom är det mjukt så du kan dosera sparsamt med tvättmedel enligt den lägsta doseringstabellen. Därmed bevaras den fina vattenkvaliteten. Efter genomförd tvätt så ska överskott av tvätt­ och sköljmedelsrester städas ur maskiners behållare.
Det är inte tillåtet att färga tvätt i tvättstugans maskiner.

Felanmälan
Var noga med att följa instruktionerna till varje maskin, så håller de längre och tvättandet fungerar bättre. Om en maskin går sönder, anmäl felet direkt till Riksbyggen tfn: 0771­860 860 och sätt en lapp på den trasiga maskinen som talar om när felanmälan gjordes.

Städning och skötsel
Det är upp till var och en att se till att man lämnar tvättstugan i samma skick som man själv vill ha den. Det är varje persons ansvar att tvättstugan är ren när den lämnas. Var speciellt noga med att ta hand om utspilld tvätt­ och sköljmedel. Varje gång du tvättar ska tvättstugan städas innan tvättpasset är slut:

● Torka av alla maskiner
● Rengör tvättmedelsfacken
● Torka av samtliga bänkar
● Rengör filtret i torktumlaren
● Sopa och våttorka golvet


Instruktioner

Läs och följ instruktionerna på maskinerna.
Vid förlust av bricka
Har du tappat bort din bricka eller om den går sönder måste du kontakta Riksbyggen
tfn: 0771­860 860. ny bricka kostar 300 kr.

 

// Hälsningar Sydfruktens Bostadsförening

Sydfrukten
Den store filmfotografen.