Information till sydfruktens medlemmar 2016 Nr 1

SydfruktenEfter årsmötet så har den nybildade styrelsen startat upp vårens arbete.
Vi välkomnar de nyvalda ledamöterna och nya krafter. Vi går mot ljusare tider.

Föreningen får  klagomål på att lampor och annat gods lämnas i miljöstugorna. Styrelsen upplyser därför att el-avfall är strikt förbjudet att lämna där!

Vems lampan är vet vi inte – ännu. Tipsa gärna styrelsen! Då kan vi ta en pratstund med vederbörande. Fast vi nöjer oss med att lampan tas bort och att det krossade lampglaset sopas upp. Vi tror inte att alla medlemmar vill vara med och betala extrafakturor på el-avfall och annat skräp som lämnas i miljöstugorna.

Riksbyggen och brandmyndigheten har påtalat att inga saker får förvaras i trapphusen eller utanför lägenhetsdörrarna. Det är således inte föreningens “påhitt” utan ett lagkrav. Böter eller vite drabbar dock föreningen och därmed alla medlemmar. Styrelsen har beslutat att fastighetsskötaren tar bort allt. För att återfå saker, typ dörrmattor, cyklar, etc. så får man kontakta fastighetsskötaren som mot timdebitering lämnar tillbaka sakerna.

 

Vänliga vårhälsningar

/Sydfruktens Styrelse

Information till sydfruktens medlemmar 2015 Nr 2

b196d8e3715ccfefdb97773978a93c72

Vi i BRF Sydfruktens styrelse har nu glädjen att informera att vi nu har blivit lite mer miljövänliga. Från och med idag den 10 november 2015 så kan du låta dina matrester få ett nytt liv.

Börja sortera ditt matavfall och gör en insatts för miljön samtidigt som du är med och sänker föreningens kostnader för hämtaning av hushållsopor!

Var vänlig och läs instruktionerna från Stockholm Vatten om hur du på bästa sätt sorterar ditt matavfall. Samtliga hushåll har fått ett startpaket levererad utanför sin lägenhetsdörr. Använde de bruna påsarna och kasta den bruna påsen i de bruna kärlen på Melongatan 14 A, enkelt eller hur?

Årsavgifter och hyror för p-platser, för att säkerställa en god likviditet så beslutade styrelsen på styrelsemötet den 14 oktober att höja årsavgifterna med 2 % från 2016-01-01. Beslut om höjning av hyran för parkeringsplatserna utomhus med 50 kr månad d v s ny hyra på 400 kr/ månad från 2016-01-01 för befintliga hyresgäster.

Garageplatser, ingen förändring d v s du har samma hyra som idag.

 

 

Vänliga hälsningar

/Sydfruktens Styrelse

Information till sydfruktens medlemmar 2015 Nr 1

imageVi i BRF Sydfruktens styrelse har nu dragit igång höstens arbete

Ett flertal förbättringar som kommer våra medlemmar till gagn är genomförda.

Föreningens lån på fastigheterna har satts om till en remarkabel låg ränta som sänker våra kostnader med c:a 200 000 kr per år.

Förvaltningsavtalet med Riksbyggen har omarbetats och anpassats för vårt behov och därmed påtagligt sänkt de fasta kostnaderna.

Pengar är inte allt – så vi har även initierat en Trädgårdsgrupp att bildas som ska ge oss i föreningen lite extra trivsel.

Vi undersöker om det går att utöka antalet parkeringsplatser, då intresset är mycket stort och Riksbyggens kö till bilplats är lång.

Tvättstugan är välbesökt har vi fått kännedom om. Vi försöker fundera ut rutiner som exempelvis tillträde.

Under sommaren har det varit objudna gäster på taken. Dessa har inte varit så lätta att komma till tals med. Måsarna har ju sitt eget språk och regler. Det finns lösningar som att skicka upp en fågelskrämma.

 

Vänliga hälsningar

/Sydfruktens Styrelse