Källsortering & hushållsavfall

Miljörum (utanför port 12)
Här källsorteras kartonger, tidningar, färgat och ofärgat glas, plast, metall och elektronik. Kartonger måste vikas eller plattas ut innan de kastas. 

Soprum (utanför port 14)
Hushållsavfall såsom förpackningar, kläder samt matrester kan kastas i soprummet.