Information till sydfruktens medlemmar 2016 Nr 1

SydfruktenEfter årsmötet så har den nybildade styrelsen startat upp vårens arbete.
Vi välkomnar de nyvalda ledamöterna och nya krafter. Vi går mot ljusare tider.

Föreningen får  klagomål på att lampor och annat gods lämnas i miljöstugorna. Styrelsen upplyser därför att el-avfall är strikt förbjudet att lämna där!

Vems lampan är vet vi inte – ännu. Tipsa gärna styrelsen! Då kan vi ta en pratstund med vederbörande. Fast vi nöjer oss med att lampan tas bort och att det krossade lampglaset sopas upp. Vi tror inte att alla medlemmar vill vara med och betala extrafakturor på el-avfall och annat skräp som lämnas i miljöstugorna.

Riksbyggen och brandmyndigheten har påtalat att inga saker får förvaras i trapphusen eller utanför lägenhetsdörrarna. Det är således inte föreningens “påhitt” utan ett lagkrav. Böter eller vite drabbar dock föreningen och därmed alla medlemmar. Styrelsen har beslutat att fastighetsskötaren tar bort allt. För att återfå saker, typ dörrmattor, cyklar, etc. så får man kontakta fastighetsskötaren som mot timdebitering lämnar tillbaka sakerna.

 

Vänliga vårhälsningar

/Sydfruktens Styrelse

Sydfrukten
Den store filmfotografen.