Information till sydfruktens medlemmar 2015 Nr 1

imageVi i BRF Sydfruktens styrelse har nu dragit igång höstens arbete

Ett flertal förbättringar som kommer våra medlemmar till gagn är genomförda.

Föreningens lån på fastigheterna har satts om till en remarkabel låg ränta som sänker våra kostnader med c:a 200 000 kr per år.

Förvaltningsavtalet med Riksbyggen har omarbetats och anpassats för vårt behov och därmed påtagligt sänkt de fasta kostnaderna.

Pengar är inte allt – så vi har även initierat en Trädgårdsgrupp att bildas som ska ge oss i föreningen lite extra trivsel.

Vi undersöker om det går att utöka antalet parkeringsplatser, då intresset är mycket stort och Riksbyggens kö till bilplats är lång.

Tvättstugan är välbesökt har vi fått kännedom om. Vi försöker fundera ut rutiner som exempelvis tillträde.

Under sommaren har det varit objudna gäster på taken. Dessa har inte varit så lätta att komma till tals med. Måsarna har ju sitt eget språk och regler. Det finns lösningar som att skicka upp en fågelskrämma.

 

Vänliga hälsningar

/Sydfruktens Styrelse

Sydfrukten
Den store filmfotografen.