Förbifart Stockholm

Det har framkommit oro från medlemmar om att tunnelarbetet för nya
E4-sträckningen under Mälaren skulle skada föreningens byggnader. Styrelsen har fått information om att bygget av tunneln är så pass långt bort att det är osannolikt att det kommer påverka våra byggnader. Sättningar i husen är både normalt och oundvikligt för nybyggda hus.