Bredband & Telefoni

Föreningen har avtal för bredband och telefoni med Comhem och kostar varje hushåll cirka 160 kr/ månad . Detta betalas på samma avi som föreningsavgiften. Önskar du ett större utbud beställer du detta separat.