Årsstämman 2020

BRF Sydfrukten kallar härmed stadgeenligt alla medlemmar till årsstämma. Varmt välkomna!
Datum och tid: 2020-02-05 kl. 19.00
Plats: Aulan i Hässelby Strands kyrka

OBs! Medtag årsredovisningen för räkenskapsperioden 2018-09-01 – 2019-08-31
Kaffe/te serveras. Utkvittering av parkeringsbevis.
Vid förhinder vänligen mejla sydfrukten@gmail.com

Sydfrukten
Den store filmfotografen.