Andrahandsuthyrning & renovering

Vi följer bostadsrättslagen och hyreslagen. Det innebär att du måste ha så kallade beaktansvärda skäl för att få hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Sådana skäl är tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Det kan också vara om du under en tid vill prova att bo sambo. 

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar för renovering av den egna lägenheten. Kontakta styrelsen innan arbetet med någon ombyggnad påbörjas