Brandsäkerhet

Vi skulle vilja påminna alla att tänka på brandsäkerheten hemma. Som fastighetsägare är vi skyldiga att förebygga bränder. Vänligen kontrollera att hushållets brandvarnare fungerar och att inga ljus lämnas brinnande utan tillsyn. Tänk också på att inga brandfarliga ämnen får förvaras i lägenheten eller på vinden. Tack för att du gör ditt för föreningens brandsäkerhet!

Sydfrukten
Den store filmfotografen.