Förbifart Stockholm

Det har framkommit oro från medlemmar om att tunnelarbetet för nya
E4-sträckningen under Mälaren skulle skada föreningens byggnader. Styrelsen har fått information om att bygget av tunneln är så pass långt bort att det är osannolikt att det kommer påverka våra byggnader. Sättningar i husen är både normalt och oundvikligt för nybyggda hus.

Gemensam städdag

Vår gemensamma städdag med BRF Fruktskålen kommer att bli av den 16 maj med start kl 10.30. På grund av den rådande situationen med coronaviruset, ska vi som deltar så klart följa alla rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna beträffande handhygien, hålla avstånd och givetvis stanna hemma om du är sjuk.

Brandsäkerhet

Vi skulle vilja påminna alla att tänka på brandsäkerheten hemma. Som fastighetsägare är vi skyldiga att förebygga bränder. Vänligen kontrollera att hushållets brandvarnare fungerar och att inga ljus lämnas brinnande utan tillsyn. Tänk också på att inga brandfarliga ämnen får förvaras i lägenheten eller på vinden. Tack för att du gör ditt för föreningens brandsäkerhet!

Årsstämman 2020

BRF Sydfrukten kallar härmed stadgeenligt alla medlemmar till årsstämma. Varmt välkomna!
Datum och tid: 2020-02-05 kl. 19.00
Plats: Aulan i Hässelby Strands kyrka

OBs! Medtag årsredovisningen för räkenskapsperioden 2018-09-01 – 2019-08-31
Kaffe/te serveras. Utkvittering av parkeringsbevis.
Vid förhinder vänligen mejla sydfrukten@gmail.com

Målning av fasaden

 Från och med v. 24 kommer NCC att måla om fasaden på port 14 och 16. Ställningar kommer att sättas upp och arbetet beräknas ta ca. 4 veckor. Man kommer även klippa ner buskar på vissa ställen för att kunna montera ställningarna. 

Vad ska du som boende göra?

För att underlätta arbetet för målarna ber vi dig som bor i port 14 & 16 att flytta undan allt som är närmast fasaden på balkong eller uteplatsen. Vi  rekommenderar även att täcka över planteringar/odlingar för dem som bor på markplan. 

Har du frågor om något går det bra att kontakta oss på sydfrukten@gmail.com

Information till sydfruktens medlemmar 2016 Nr 4

melon(23)Grillning
På förekommen anledning vill vi åter informera att det ej är tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkonger enligt våra stadgar.


Rök
Det är inte bara grillrök som stör. Tänk på att visa hänsyn till grannar vid rökning på balkong/uteplats. Röken sticker lätt iväg ­ speciellt uppåt.


Objudna besökare
Tyvärr smiter obehöriga in i våra fastigheter. Inbrott och stölder har ökat. Var uppmärksam på vem du släpper in! Håll alla portar stängda ­ alltid!


Trapphus
Dörrmattor och andra detaljer finns kvar utanför ett fåtal lägenheter. Föreningen kommer att ta kontakt med berörda och förklara regelverket.


Nya parkeringsplatser
Styrelsen har besutat att ta markutrymnme vid vändplanen i anspråk för att anlägga nya parkeringsplatser. Entreprenör är kontrakterad och arbetet startar inom kort.


Motioner
Tiden för att lämna in motioner går ut sista september. Påverka! Gör din röst hörd!


Elstolpar
Info och enkät om intresse för elstolpe vid p­plats kommer att lämnas ut inom kort.
Fyll i blanketten och lämna den i Mabel Césars brevlåda i port 16.


Tips!
Anmäl namnbyte (t.ex. giftermål/sambo) till styrelsen istället för till Riksbyggen.

 

Hösthälsningar /Styrelsen

Information till sydfruktens medlemmar 2016 Nr 3

SydfruktenStäddag lördagen den 14 maj kl 11.00 – ­14.00

Sedvanlig och populär städdag med möjlighet att mingla med grannarna över en korv och spekulera om vem som vinner Eurovision. Städdagen är allas bidrag till både miljö och boendemiljön, så vi räknar med god uppslutning som vanligt.

Vi kommer att tömma gångarna på vindarna från allt skräp och kvarlämnade detaljer. Hittar vi något av värde, som en Rembrant­tavla eller liknade, så säljer vi föremålet och lägger till styrelsens fikakassa. Så det är upp till er som otillåtet har ställt värdesaker i vindsgångarna att snabbt hämta dem.

Container lördagen den 14 maj 11.00 – ­14.00

Låst container för blandavfall kommer att vara öppen endast lördag 14 maj mellan kl 11.00 och 14.00. Detta för att vi skall slippa få in el­avfall i containern som kan rendera föreningen böter, då el­avfall skall gå i därför avsedda kärl. Dessutom vill vi undvika nattliga obehöriga som slänger/rotar i containern.

Kärl för el­avfall och batterier

I Sydfruktens miljöstuga Melongatan 6A kommer det snart att kunna lämnas elavfall och batterier. Ett stort kärl för elavfall där exempelvis TV­apparater, skrivare, elhushållsapparater, mobiltelefoner, laddare mm kan lämnas. Två väggmonterade batteriholkar där småbatterier kan lämnas kommer också att finnas. Det är fortfarande inte tillåtet att lämna bilbatterier, lysrör, glödlampor, energilampor, mattor, träsaker eller kemikalier i miljöstugan.

Tvättstugan

Låskolven kommer att bytas ut så att endast öppning med kodbricka är möjligt. Städning och rensning av filter och dyligt behöver vi väl inte påminna om.

Och så till sist; besök oss på: www.sydfrukten.se
Där samlar vi all viktig information för våra medlemmar.

 

Varma Vårhälsningar /Styrelsen

Sydfruktens tvättstuga  – Instruktion 

Föreningens tvättlaundromat-1335005_1920stuga finns i en fristående byggnad mittemot Melongatan 10.

Bokning
Det finns ett elektroniskt bokningssystem för tvättstugan i trapphuset på Melongatan 10. Bokning sker med den ljusblå brickan. Den ska vara numrerad med siffran 1 eller 2 för att du ska kunna boka.

Tvättider
Tvättstugan är bokningsbar alla dygnets timmar och du har tillgång till hela tvättstugan under hela ditt tvättpass som är på 3 timmar. Vid uteblivet tvättpass så upphör bokningen automatisk 30 minuter efter utsatt tid.

Bokning/avbokning
Du kan avboka en bokad tvättid och göra den tillgänglig för andra;
Följ instruktionerna på den digitala bokningstavlan.

Skötselinstruktioner
Det finns anslag i tvättstugorna som ger detaljerade instruktioner. Ett stort problem är stålbyglar från bysthållare som lossnar och river sönder maskinerna. Sådana plagg måste tvättas i en särskild tvättpåse som finns att köpa.

Tvättmedelsdosering
Vattnet är av mycket bra kvalitet. Dessutom är det mjukt så du kan dosera sparsamt med tvättmedel enligt den lägsta doseringstabellen. Därmed bevaras den fina vattenkvaliteten. Efter genomförd tvätt så ska överskott av tvätt­ och sköljmedelsrester städas ur maskiners behållare.
Det är inte tillåtet att färga tvätt i tvättstugans maskiner.

Felanmälan
Var noga med att följa instruktionerna till varje maskin, så håller de längre och tvättandet fungerar bättre. Om en maskin går sönder, anmäl felet direkt till Riksbyggen tfn: 0771­860 860 och sätt en lapp på den trasiga maskinen som talar om när felanmälan gjordes.

Städning och skötsel
Det är upp till var och en att se till att man lämnar tvättstugan i samma skick som man själv vill ha den. Det är varje persons ansvar att tvättstugan är ren när den lämnas. Var speciellt noga med att ta hand om utspilld tvätt­ och sköljmedel. Varje gång du tvättar ska tvättstugan städas innan tvättpasset är slut:

● Torka av alla maskiner
● Rengör tvättmedelsfacken
● Torka av samtliga bänkar
● Rengör filtret i torktumlaren
● Sopa och våttorka golvet


Instruktioner

Läs och följ instruktionerna på maskinerna.
Vid förlust av bricka
Har du tappat bort din bricka eller om den går sönder måste du kontakta Riksbyggen
tfn: 0771­860 860. ny bricka kostar 300 kr.

 

// Hälsningar Sydfruktens Bostadsförening

Information till sydfruktens medlemmar 2016 Nr 2

2016-03-11-skrap-i-miljostugan

Tyvärr har någon dumpat otillåtna sopor i den södra miljöstugan.
Ett respektlöst och oacceptabelt tilltag emot oss boende!

Att forsla bort skräpet kostar oss inte bara onödiga pengar utan även tid och engagemang som vi i styrelsen hellre vill lägga på annat.

Styrelsen vill gärna ha tips vem den skyldige är.
Det går bra att lämna tips anonymt.
Vi går sedan vidare med rättsliga åtgärder.

 

Vårhälsningar

/Sydfruktens Styrelse